• 3 - 44423801 013

 شرکت کشتیرانی دریای خزر؛ با خاطری آسوده افق آینده تجارتتان را محقق سازید.

تخلیه تلفنی

موضوعاتی چون تحریم، دزدان دریایی و... ، منابع اولیه برای آغاز یک تخلیه تلفنی است . بنابراین در هنگام انتشار این مطالب، توجه داشته باشید زیرا ممکن است زمینه جدیدی را برای تخلیه تلفنی ایجاد نمایید .

اپلیکیشن اندروید کشتیرانی دریای خزر 

اپلیکیشن اندروید

برنامه هفتگی واردات و صادرات

تماس با شرکت کشتيراني درياي خزر

تلفن: 3-01344423801
فکس: 01344428167
آدرس: گيلان،بندر انزلي،منطقه آزاد تجاري-صنعتي بندر انزلي،خیابان شهید مصطفی خمینی، شرکت کشتیرانی دریای خزر
کد پستی : 43145-17110
ایمیل : info@khazarshipping.com

پیوندها