پیامهای حفاظتی

در نظر داریم در این بخش، پیامها ارزشمند حفاظتی کاربردی در حوزه تعامل و فعالیت کاری را تقدیم کنیم. امید است با کاربست این موارد مهم، ارزش افزوده و حیطه امنیتی کارمان را منسجم تر نماییم . 

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 بازگو نمودن و دامن زدن به شایعات يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 130
2 مدیریت پویا يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 131
3 فرهنگ ایمنی يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 128
4 سفر به کشورهای خارجی يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 105
5 لینکهای مخرب پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ 163
6 عدم ارایه اطلاعات پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ 134
7 تفکیک رایانه ها پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ 154
8 تخلیه تلفنی پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ 179
9 آگاهی از وقایع پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ 180

شما در این صفحه هستید : پیامهای حفاظتی