کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
351

نخستین رای:
يكشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۷

آخرین رای:
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۰

کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

Hits Percent Graph
اطلاع رسانی های ناوگان کشتیرانی
134 38.2%
دپارتمانهای پاسخگوی بر خط
75 21.4%
پژوهش و توسعه
65 18.5%
سایر موارد
57 16.2%
باشگاه مشتریان
20 5.7%

شما در این صفحه هستید : کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟