کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
347

نخستین رای:
يكشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۷

آخرین رای:
سه شنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۲

کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

Hits Percent Graph
اطلاع رسانی های ناوگان کشتیرانی
132 38%
دپارتمانهای پاسخگوی بر خط
74 21.3%
پژوهش و توسعه
64 18.4%
سایر موارد
57 16.4%
باشگاه مشتریان
20 5.8%

شما در این صفحه هستید : کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟