کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
344

نخستین رای:
يكشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۷

آخرین رای:
دوشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۷

کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

Hits Percent Graph
اطلاع رسانی های ناوگان کشتیرانی
131 38.1%
دپارتمانهای پاسخگوی بر خط
73 21.2%
پژوهش و توسعه
64 18.6%
سایر موارد
56 16.3%
باشگاه مشتریان
20 5.8%

شما در این صفحه هستید : کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟