کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
345

نخستین رای:
يكشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۷

آخرین رای:
پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۴

کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

Hits Percent Graph
اطلاع رسانی های ناوگان کشتیرانی
131 38%
دپارتمانهای پاسخگوی بر خط
74 21.4%
پژوهش و توسعه
64 18.6%
سایر موارد
56 16.2%
باشگاه مشتریان
20 5.8%

شما در این صفحه هستید : کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟