استفاده از سيستمهاي مديريتي ابزاري جهت ارزيابي ايمني دريانوردي

  • PDF
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 
استفاده از سيستمهاي مديريتي ابزاري جهت ارزيابي ايمني دريانوردي
 
نويسنده:
[ سيدمسعود سپهري فر ] - كارشناس مديريت بيمه
 
 
خلاصه مقاله:
هدف از ارايه اين مقاله آشنايي با ارزيابي ايمني دريانوردي با استفاده از برخي سيستمهاي مديريتي ميب اشد دراين مقاله سعي شده تا توضيحات مختصري در خصوص سيستمهاي مديريت مطرح گرديده و به بررسي ارتباط سيستم مديريت ايمني با مديرتي ريسك پرداخته شدهاست درادامه سيستم مديريت ايمني دريانوردي همراه با يك مثال عملياتي مورد بررسي قرار ميگيرد.
 
كلمات كليدي:
 
ايمني دريانوردي، سيستمهاي مديريتي

شما در این صفحه هستید : صفحه اصلی