خط مشی ها

خط مشي ها PDF چاپ
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 
خط مشي كشتيراني درياي خزر در قبال ايمني جان افراد و حفاظت از محيط زيست
خط مشي شركت كشتيراني درياي خزر به عنوان يكي از معتبرترين و ايمن ترين خطوط در كشتيراني درياي خزرِ حصول اطمينان از ايمني ِ دوري از هرگونه زيان و خطر نسبت به جان انسان ها، محيط زيست و اموال توسط شركت و كشتيهاي تحت مالكيت مي باشد.
مصوبه مجمع عمومي سازمان بين المللي بر اساس پذيرش و اجراي كد دريا نوردي (ISM CODE )  ، نظام ايمني كشتيراني درياي خزر متعهد به دستيابي كامل در بالا ترين سطح نظام ايمني مديريت مي باشد.
بر اساس سيستم مديريت ايمني شركت ، حفاظت از جان افراد و محيط زيست از جمله مهمترين و اصلي ترين جزء سياستهاي شركت است.
اين سيستم جهت نيل به اهداف مختلف ايمني شركت بنا گرديده كه عوامل ذيل از مهمترين بخشهاي اجرايي آن به شمار مي آيد:
- مميزي داخلي 
- اقدام اصلاحي 
- آموزش 
- سوابق و مدارك ايمني 
- كنترل عدم تطابق ها 
اجراي سيستم مديريت ايمني يكي از اصلي ترين اهداف عملياتي كشتيراني درياي خزر بوده كه با اتكال به الطاف خداوند متعال و رهنمود هاي مديران اجرايي ، تمامي پرسنل دريايي و خشكي شركت با جديت تمام ِ مسئول پيگيري و دستيابي به آن مي باشند.
 

شما در این صفحه هستید : معرفی خط مشی