پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی PDF چاپ
امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 

پشتیبانی فنی :

مطمئنا کشتيرانی دریای خزر يکی از ایمن ترين و قابل اعتماد ترين  شرکت های حمل و نقل دریايی  در حوزه ی خزر می باشد و کشتيرانی دريای خزر نائل به دريافت بالا ترين سطح ايمنی و کيفيت از ايزو 9002 (1994 ) وISM CODE  گردیده است.

بنابر اين حفظ ايمنی افراد ، محیط زيست و رضايت مشتری از مهم ترين اهداف خط مشی اين شرکت است.
قسمت فنی اين شرکت مسئول امور فنی بوده و برای نائل آمدن به اهداف خط مشی کلی و تامين مقاصد شرکت اين قسمت مسئول نگهداری و تعميرات کشتی ها و آماده نگه داشتن آنان برای به استفاده به موقع بازرگانی می باشد.
بدين منظور تمامی وظايف محوله اين قسمت به صورت مکتوب و برنامه ريزی شده برای همه اشکال تعميرات فراهم شده است. مونيتور کردن کشتی ها برای حفظ مدارک مختلفه موسسات رده بندی اجباري يکی از وظايف محوله ا ين دپارتمان است.
برای رسيدن به بهترين نتايج تيم فنی اين شرکت در تماس مداوم با بازرسين  کلاس کشتی ها بوده مانند  D.N.V   & G.L  و غيره . همچنين قطعات فنی مورد نياز کشتی ها را به صورت اصلی از توليد کنندگان خارج از مرز فراهم می کند. سازندگانی مانند H.T.H  - WINID   EAST
از نکات بارز اين شرکت ارتقاء سطح ايمنی و تعميرات دقيق فنی است . همچنين همکاری با شرکت های مطرحی چون صدرا و پارکومانيا در آذربايجان يکی از فعاليت های اين قسمت است.
دريافت توصيه های فنی و يا استفاده مستقيم از متخصصين سازنده هايي چون DEUTEZوS.K.L   يکی ديگر از فعاليت های اين قسمت می باشد .

 

شما در این صفحه هستید : خدمات ویژه پشتیبانی فنی