نمایندگی

نمایندگی PDF چاپ
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 

نمايندگي:


نمايندگی های مستقر در بنادر خارجی فعاليت ها و مسئوليت های متعددی را عهده دار می باشند منجمله:
حفظ حقوق صاحبان کالا و ارائه خدمات مربوطه به آنان در بنادر خارجی و کمک به فرمانده کشتی جهت تهيه مايحتاج کشتی از جمله سوخت و آب شرب و مواد غذايی ، پشتيبانی از فرمانده کشتی جهت عبور مربوط به بنادر خارجی و مسئولين آنها و هماهنگی با ارگانهای مختلف  در حين بار گيری يا تخليه.
اين شرکت هزينه مالی نمايندگی را پيشاپيش قبل از پهلو گيری کشتی می پردازد.
نمايندگی ها سرويس های مختلف ديگری را در راستای درخواست شرکت نيزانجام می دهند از جمله امور مربوط به کارکنان کشتی، مجوز   های ورود و خروج ، جابجایی افراد و بستری کردن آنان هنگام بيماری .
ارائه کمک های مختلف  به فرمانده کشتی و صاحبان کالا در رفع اختلافات احتمالی برخاسته از بارگيری ، تخليه ، مقدار بار و غيره .
ارتباط با کشتی از طريق تلفن ، ماهواره و ايميل قبل از رسيدن کشتی به مقصد و دادن اطلاعات لازم.

 

شما در این صفحه هستید : خدمات ویژه نمایندگی