تقدیر از شرکت کشتیرانی دریای خزر؛ شرکت تلاشگر در سال 1396

  • PDF
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 

شرکت کشتیرانی دریای خزر در سال 1396 حائز عنوان شرکت تلاشگر در مجموعه شرکتهای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گردید.

 


شما در این صفحه هستید : اخبار اخبار کشتیرانی دریای خزر تقدیر از شرکت کشتیرانی دریای خزر؛ شرکت تلاشگر در سال 1396