تعمیرات ادواری کشتی پرین با موفقیت در شیپیارد صدرا-نکا به پایان رسید.

  • PDF
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 

تجربه موفق تعمیرات کشتی پرند در شیپیارد صدرا (برای اولین بار) سبب شد که کشتیرانی دریای خزر تصمیم بگیرد یکی دیگر از کشتیهای ولگامکس خود را برای انجام تعمیرات ادواری به یارد صدرا اعزام کند.

با این اقدام بخش مهمی از هزینه های کشتیرانی دریای خزر که تا پیش از این مجبور به استفاده از یاردهای خارجی بودیم، کاهش یافته و این گام موثری برای ایجاد اشتغال پایدار در یارد تعمیراتی صدرای شمال است.
 
 

شما در این صفحه هستید : اخبار اخبار کشتیرانی دریای خزر تعمیرات ادواری کشتی پرین با موفقیت در شیپیارد صدرا-نکا به پایان رسید.