تقدیم یک لایحه دریایی به مجلس از سوی رئیس جمهور

  • PDF
امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 
رئیس جمهوری لایحه "موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان" را طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
به گزارش مانا رئیس جمهوری لایحه "موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزربین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان" را طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
در نامه حسن روحانی به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: لایحه "موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان" که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه 1396.6.12 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به اهمیت کشتیرانی در حمل و نقل کالا و مسافر و با توجه به تاثیر حمل و نقل از طریق دریا و تسهیل آن در گسترش فعالیت‌های تجاری و در راستای بهره‌گیری از امر یادشده در زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی و به منظور فعال کردن، توسعه و بهبود کارآیی کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان، تقویت و تعمیق همکاری‌های دو جانبه این لایحه جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
بر اساس ماده واحده این لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

شما در این صفحه هستید : اخبار اخبار کشتیرانی دریای خزر تقدیم یک لایحه دریایی به مجلس از سوی رئیس جمهور