اداره ناوگان کشتیرانی دریای خزر با پرسنل ایرانی

  • PDF
امتیاز کاربر: / 6
بدخوب 
علی‌اکبر غنجی اظهار کرد: آخرین پرسنل خارجی در رده آشپز که بر روی ناوگان کشتیرانی دریای خزر مشغول به کار بود هفته جاری از فعالیت در ناوگان کشتیرانی دریای خزر منفک شد.
 
وی با بیان اینکه ایرانیزه کردن پرسنل در تمامی رده های شغلی دریانوردان این شرکت انجام خواهد شد گفت : این شرکت در رسته برق نیز تا پایان سال جاری از پرسنل خارجی بی نیاز خواهد شد و تلاش برای ایرانی  کردن  سایر رسته ها که در قالب طرح های چهارگانه تعریف ، انتخاب و عملیاتی شده با جدیت ادامه دارد.

شما در این صفحه هستید : اخبار اخبار کشتیرانی دریای خزر اداره ناوگان کشتیرانی دریای خزر با پرسنل ایرانی