پیامهای حفاظتی

در نظر داریم در این بخش، پیامها ارزشمند حفاظتی کاربردی در حوزه تعامل و فعالیت کاری را تقدیم کنیم. امید است با کاربست این موارد مهم، ارزش افزوده و حیطه امنیتی کارمان را منسجم تر نماییم . 

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 بازگو نمودن و دامن زدن به شایعات يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 8
2 مدیریت پویا يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 7
3 فرهنگ ایمنی يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 8
4 سفر به کشورهای خارجی يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 6
5 لینکهای مخرب پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ 40
6 عدم ارایه اطلاعات پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ 32
7 تفکیک رایانه ها پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ 36
8 تخلیه تلفنی پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ 41
9 آگاهی از وقایع پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ 41

شما در این صفحه هستید : پیامهای حفاظتی