پیامهای حفاظتی

در نظر داریم در این بخش، پیامها ارزشمند حفاظتی کاربردی در حوزه تعامل و فعالیت کاری را تقدیم کنیم. امید است با کاربست این موارد مهم، ارزش افزوده و حیطه امنیتی کارمان را منسجم تر نماییم . 

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 بازگو نمودن و دامن زدن به شایعات يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 38
2 مدیریت پویا يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 39
3 فرهنگ ایمنی يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 42
4 سفر به کشورهای خارجی يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 34
5 لینکهای مخرب پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ 73
6 عدم ارایه اطلاعات پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ 64
7 تفکیک رایانه ها پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ 71
8 تخلیه تلفنی پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ 80
9 آگاهی از وقایع پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ 76

شما در این صفحه هستید : پیامهای حفاظتی