کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
338

نخستین رای:
يكشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۷

آخرین رای:
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۴

کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

Hits Percent Graph
اطلاع رسانی های ناوگان کشتیرانی
128 37.9%
دپارتمانهای پاسخگوی بر خط
72 21.3%
پژوهش و توسعه
63 18.6%
سایر موارد
55 16.3%
باشگاه مشتریان
20 5.9%

شما در این صفحه هستید : کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟