کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
335

نخستین رای:
يكشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۷

آخرین رای:
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۷

کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

Hits Percent Graph
اطلاع رسانی های ناوگان کشتیرانی
126 37.6%
دپارتمانهای پاسخگوی بر خط
72 21.5%
پژوهش و توسعه
63 18.8%
سایر موارد
55 16.4%
باشگاه مشتریان
19 5.7%

شما در این صفحه هستید : کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟