اخذ گواهینامه ISO 9001-2015 توسط شرکت کشتیرانی دریای خزر

  • PDF
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 
 
شرکت کشتیرانی دریای خزر در مورخ 26 و96/2/27 مورد مميزي اولیه 2015 – 9001 ISO  از طرف موسسه رده بندی ایرانیان ( ICS ) قرار گرفت. كه نهايتاً موفق به دريافت گواهينامه فوق گرديد.
 
لازم به ذكر است كه کشتیرانی دریای خزر بعنوان اولین شرکت گروه موفق به دریافت گواهینامه مذکور شده است .

شما در این صفحه هستید : اخبار اخبار کشتیرانی دریای خزر اخذ گواهینامه ISO 9001-2015 توسط شرکت کشتیرانی دریای خزر