برای نخستین بار؛ دوره آموزشی افسر دوم در موسسه آموزشی کشتیرانی شعبه بندر انزلی

  • PDF
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 

برای اولین بار در موسسه آموزشی کشتیرانی شعبه انزلی با حضور 17 نفر از پرسنل دریایی کشتیرانی دریای خزر, دوره آموزشی افسر دومی با ظرفیت 500 یا بیشتر و کمتر از 3000 سفرهای نزدیک به ساحل  از تاریخ 96/04/03 شروع و در تاریخ 96/09/01به پایان خواهد رسید.


شما در این صفحه هستید : اخبار اخبار کشتیرانی دریای خزر برای نخستین بار؛ دوره آموزشی افسر دوم در موسسه آموزشی کشتیرانی شعبه بندر انزلی